Wspólnymi siłami za zjazdami

W imieniu współpracujących w ramach Porozumienia A18 samorządów, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański wspólnie z Wójtem Wymiarek Wojciechem Olszewskim podpisali porozumienie w sprawie budowy, w okolicach Lubieszowa (Gmina Wymiarki), węzła komunikacyjnego łączącego drogę powiatową z drogą krajową A18. 

 

Koszt remontu nitki południowej wraz z przebudową węzła w Lubieszowie, nie przekroczy 800 milionów złotych. W naszym kraju buduje się nowe drogi, remontuje krajowe, przeznaczając na to znacznie większe środki, stąd też nasz apel do rządzących – podkreśla burmistrz Paweł Lichtański, dodając, że priorytetową kwestią budowy zjazdu jest bezpieczeństwo mieszkańców m.in. Czernej i Konina Żagańskiego, zmagających się z nasilonym ruchem pojazdów ciężarowych. – Jest to także rozwiązanie tańsze, bo proponowana droga alternatywna, jaką chce nam wybudować GDDKiA kosztuje więcej, niż stworzenie zjazdów w Lubieszowie – podkreśla P. Lichtański.

Wspólnie chcemy pokazać decydentom, że trzeba przy wykorzystaniu istniejącego wiaduktu i pozostałości po zlikwidowanym skrzyżowaniu rozwiązać istniejące problemy, które na co dzień nękają mieszkańców naszych gmin, jest to m.in. kwestia martwych od lat terenów inwestycyjnych Gminy Wymiarki położonych tuż przy A18 i odcięcia mieszkańców od ważnego połączenia komunikacyjnego z dużymi ośrodkami miejskimi – wymienia wójt Wojciech Olszewski.

Samorządowcy postanowili wspólnymi siłami rozwiązać  problemy lokalnej społeczności i zaproponować jedno z możliwych rozwiązań, polegające na budowie węzła komunikującego drogę krajową nr 18 z drogą powiatową nr 1078F w okolicach miejscowości Lubieszów.

Treść porozumienia znajduje się poniżej:

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl