Podzielili się opłatkiem

W poniedziałkowe przedpołudnie, 21 grudnia, burmistrz Paweł Lichtański spotkał się z sołtysami, by symbolicznie podzielić się z nimi opłatkiem i złożyć bożonarodzeniowe życzenia. 

Spotkanie o charakterze przedświątecznym było także doskonałą okazją do podsumowania mijającego roku. Gospodarze wymieniali się spostrzeżeniami oraz dobrymi praktykami stosowanymi we własnych sołectwach.

-Dziękuję Państwu za owocną współpracę. Chciałbym podkreślić, iż szanuję trud jaki wkładacie w rozwój waszych wsi, co bezpośrednio przekłada się na rozwój całej gminy. Wszyscy pracujemy dla dobra naszej społeczności. – mówił P. Lichtański.

W klimacie ciepła i życzliwości, tradycyjnie życzono sobie zdrowia, ludzkiej życzliwości i realizacji zamierzeń w nadchodzącym 2016 r.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl