Pomoc materialna dla rodzin

Wydawanie paczek żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się 26.10.2017 r. od godz. 10.00 do 12.00  w lokalu przy ul. Mickiewicza 21 w Iłowej. 

Działanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Elżbieta Kinal    
 Kierownik OPS w Iłowej