Wyremontują A18

14 listopada 2019 roku w siedzibie lubuskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze podpisano umowę na przebudowę drogi krajowej A18.

 

Wykonawcę inwestycji udało się wyłonić w drugim przetargu, kończąc w ten sposób ponad 13-letnie starania o przebudowę. – Miałem okazję uczestniczyć w podpisaniu umowy na przebudowę 22 kilometrów A18 (jadąc od Olszyny od 12 kilometra do 34 km, dokładnie do granic naszej gminy). Wiosną 2020 roku zostanie ogłoszony przetarg m. in. na przebudowę węzła autostrady w Iłowej. Tym samym otwierają się drzwi do rozwoju gospodarczego naszej gminy i tej części kraju – mówi burmistrz Iłowej Paweł Lichtański.

Umowa na przebudowę A18 o wartości ponad 250 mln złotych została podpisana z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA (lider) oraz MIRBUD (partner).

Zadaniem Wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18 wraz z budową węzła autostradowego Żary (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą). Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku.

źródło: www.gddkia.gov.pl