(Z) myślą o poprawie jakości życia niepełnosprawnych

Gmina Iłowa otrzymała Certyfikat Jednostki Wdrażającej Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

 

26 czerwca 2019 r. Iłowej odbyło się spotkanie kończące realizację projektu dotyczącego wdrożenia konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Gminie Iłowa.

Projekt pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej i rządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” realizowany był przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia na terenie naszej gminy przez blisko dwa lata.

W spotkaniu podsumowującym z przedstawicielami Fundacji Eudajmonia wziął udział Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych m.in. Elżbieta Kinal Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z  Małgorzatą Groszek Pracownikiem Socjalnym, Jolanta Kobylińska Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Magdalena Muzika Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Do realizacji projektu zaangażowani zostali m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem”, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowej.  – Podczas ostatniego spotkania omówiliśmy rekomendacje, które udało się wdrożyć w jednostkach organizacyjnych gminy, sprzyjające osobom niepełnosprawnym a także wskazaliśmy kierunki dalszych działań – mówią przedstawiciele Fundacji Danuta Berezowska – Szeliga i Filip Rodzik, którzy wręczyli Burmistrzowi Iłowej Pawłowi Lichtańskiemu Certyfikat Jednostki Wdrażającej Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych poświadczający prawidłowe wdrażanie postanowień konwencji w naszym samorządzie.

-Dzięki realizacji projektu podjęliśmy kroki zmierzające do ułatwienia funkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszej gminie m.in. załatwiania podstawowych spraw urzędowych, obsługi stron internetowych. Stworzyliśmy procedurę, która ma ułatwić im egzystowanie w lokalnym środowisku. Wyznaczyliśmy także pracownika urzędu uprawnionego do pierwszego kontaktu z niepełnosprawnym klientem – podsumowuje burmistrz Paweł Lichtański. 

Celem projektu było przeprowadzenie monitoringu realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowanie obowiązujących działań do postanowień wynikających z ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.