Żagańska już gotowa!

23 sierpnia br. odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Iłowa ul. Żagańska”.

 

Do przedsięwzięcia realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Gmina Iłowa „dołożyła” kwotę 150 tys. zł na dodatkowe oświetlenie uliczne.

W uroczystości wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Alicja Makarska, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, radny województwa Tadeusz Pająk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomir Kotylak, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder oraz przedstawiciel Wykonawcy robót – SKANSKA S.A.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Całkowita wartość projektu to 6,3 mln zł, a wartość dofinansowania 5,8 mln zł.

Remont obejmował odcinek o długości ok. 1,9 km od węzła autostradowego do skrzyżowania z ulicą Sportową. Utworzone zostały m.in. chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne i publiczne, wyremontowano obiekt mostowy nad rzeką Czerna Mała oraz wykonano kompleksowe odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa). Powstały nowe elementy oznakowania (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa drogowego) oraz oświetlenie i zabezpieczenie sieci elektrycznej. Przebudowano skrzyżowanie w ciągu drogi, powstały nowe elementy uspokojenia ruchu w formie wysp dzielących.

– Rozbudowa drogi z pewnością wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych w Gminie Iłowe oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku – powiedziała podczas uroczystości członek zarządu Alicja Makarska.

– Dla mieszkańców naszej gminy to niezwykle ważna chwila. Remont drogi wojewódzkiej, to jedna z największych inwestycji drogowych w historii Iłowej. Czekaliśmy na ten moment wiele lat. Cieszymy się, że w końcu ten fragment ulicy Żagańskiej został wyremontowany. Powstałe tutaj zatoki autobusowe i chodniki będą miały znaczny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa. Nie ukrywam, że z niecierpliwością czekamy na dokończenie remontu ostatniego odcina drogi znajdującego się w centrum Iłowej – dodał burmistrz Paweł Lichtański.

Umowa o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu podpisana została 7 października 2016 r. Prace drogowe rozpoczęły się w maju 2016, a zakończyły w lipcu 2017.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl