Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Od 25 do 29 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich będą odbywać się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla zadeklarowanych dzieci z klas I-III.

 

Dla uczniów będzie udostępniona świetlica szkolna i organizowane zajęcia w godz. 7.00-14.00. Konsultacje klas VIII będą odbywać się w poniedziałki i środy (zgodnie z harmonogramem w godz. 9.00-12.00).