Uwaga na ćwiczenia na poligonie

Zakaz wstępu na poligon!

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Żagań prowadzone są regularne ćwiczenia wojskowe.

W związku z odnotowaniem zwiększonej liczby nielegalnych wejść na poligon, informujemy, że od 11.01.2016 r. do 23.12.2016 r. prowadzone są na jego terenie strzelania dzienne i nocne z użyciem amunicji bojowej.

Stanowią one zagrożenie dla życia i zdrowia osób, które zlekceważą zakaz wstępu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań mogą przebywać osoby posiadające stosowne zezwolenie.

Każda osoba nielegalnie przebywająca na terenie poligonu, zatrzymana przez służby ochronne, będzie przekazywana do dyspozycji policji.

Przypominamy także, iż granice obiektów wojskowych są oznaczone tablicami, które jednoznacznie informują o bezwzględnym zakazie wstępu. Są to miejsca niebezpieczne, na których nie mogą przebywać osoby cywilne.

Bogusław Specht
b.specht@ilowa.pl