Zakończenie modernizacji ulicy Batorego

W dniu 20.09.2017 r. został dokonany odbiór końcowy  zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”.

W ramach inwestycji przebudowano 0,16 kilometrowy odcinek drogi gminnej w Iłowej. Wykonano m.in. nową nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej, wjazdy i chodniki oraz  odwodnienie korpusu drogi. Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji  to  0,4 mln złotych. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznano dofinansowanie w kwocie 0,2 mln zł . Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG z Kożuchowa.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą: 
Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu do obiektu użyteczności publicznej Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Iłowej  mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Batorego na odcinku 156,6 m, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.