Zakończenie modernizacji ulicy Pułaskiego

29 listopada 2017 r. zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”.

 

W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 435 m. Wykonano m.in. nową nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej, wjazd przy Szkole Podstawowej, chodniki oraz  odwodnienie korpusu dróg. Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji  to ponad 1,2 mln złotych.  Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jakie otrzymała Gmina Iłowa na ten cel to 490 tys. zł. Wykonawcą zadania była firma KONTRAKT z Krosna Odrzańskiego.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą: 
Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Pułaskiego na odcinku 435,5  m , współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.