Zakończono realizację projektów

Zakończono  realizację  projektów „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim”  oraz  Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej”

Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej  to operacje zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koszt całkowity przebudowy obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim wyniósł  143 880,19 zł. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowane w wysokości 75 880 zł. W ramach zadania obiekt został  przebudowany i wyposażony w potrzebny sprzęt (zestaw do ćwiczeń siłowych, maty do ćwiczeń, meble szatniowe (ławki z wieszakami), stojak na rowery, kompresor do pompowania kół rowerowych). Będzie to budynek użyteczności publicznej udostępniany nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy zainteresowanym aktywnością rekreacyjną.

Koszt inwestycji pn. Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej to 230 754,07 zł. Przyznane dofinansowanie to 118 951 zł. W obiekcie powstały: szatnia, łazienka, sala do ćwiczeń, pomieszczenie socjalne oraz magazynek. Dodatkowo przed budynkiem zainstalowane zostały stojaki na rowery  oraz kompresor do pompowania kół rowerowych.

Modernizacja budynku w  Koninie Żagańskim oraz budowa nowego obiektu w Czernej znacząco wpłynie na wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu. W wyniku realizacji projektów możliwe będzie upowszechnienie aktywności rekreacyjnej wśród mieszkańców gminy.

Konin Żagański

 

Czerna