Zarząd OSP z absolutorium

25 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej, podczas którego Zarząd otrzymał absolutorium.

Na zaproszenie iłowskich strażaków, w spotkaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu st. kpt. Krzysztof Kominek oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Żaganiu  mł. bryg. Krzysztof Sowa. W czasie zebrania przedstawiono sprawozdania komisji mandatowej, finansowej i rewizyjnej. Omówiono także plan finansowy na rok 2019 i udzielono absolutorium Zarządowi OSP.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał w sprawie działalności organizacyjno–programowej w roku 2019. Tradycyjnie poruszano tematy związane z bieżącą działalnością jednostki m.in. podstawowymi szkoleniami dla ochotników. Pierwsze w tym roku szkolenia odbędą się od 29 marca do 28 kwietnia i wezmą w nim udział wszyscy kandydaci chcący wejść w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej.