Termin odbioru odpadów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że w dniach 6-8 marca zbierane będą nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe, czyli odpady komunalne nie mieszczące się do pojemnika na odpady.

Szczegółowy terminarz odbioru:
6 marca br. – Iłowa – miasto, osiedle Czyżówek (Karolinów),
7 marca br.– Borowe, Czyżowek – wieś, Klików, Kowalice, Czerna,
8 marca br. – Żaganiec, Wilkowisko, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański.
Przypominamy również że odpady muszą być wystawione przed posesję najpóźniej w dniu zbiórki do godz. 7:00.
Wojciech Kaczmarski
w.kaczmarski@ilowa.pl