Termin odbioru odpadów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że w dniach 11-13 września br. odbierane będą nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe, czyli odpady komunalne nie mieszczące się do pojemnika na nieczystości.

Szczegółowy terminarz odbioru:

11 września br. – Iłowa miasto, osiedle Czyżówek (Karolinów),

12 września br.– Borowe, Czyżówek – wieś, Klików, Kowalice, Czerna,

13 września br. – Żaganiec, Wilkowisko, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański.

Przypominamy również, że odpady muszą być wystawione przed posesję najpóźniej w dniu zbiórki do godz. 7:00.