LOTUR obraduje w Iłowej

30 maja w Iłowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W spotkaniu uczestniczył burmistrz Paweł Lichtański reprezentując Gminę Iłowa, która w marcu bieżącego roku przystąpiła do Organizacji.

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna (LOTUR) zrzesza kilkudziesięciu członków, którzy wspólnie podejmują działania promocyjne, w celu szerokiej prezentacji lokalnych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych.

Przynależność do stowarzyszenia umożliwia gminie bezpłatny udział w szkoleniach oraz wydarzeniach wizerunkowych i promocyjnych organizowanych przez LOTUR.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia, zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Podjęto także cztery uchwały. Burmistrz P. Lichtański zaprezentował zebranym atrakcje turystyczne występujące na terenie gminy. Zachęcał także do odwiedzenia Parku Dworskiego w Iłowej.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl