Strażacy złożyli sprawozdanie

W minionym roku Strażacy z Borowego wyjeżdżali do działań aż 21 razy.

 

Były to wyjazdy do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci, akcji poszukiwania zaginionych osób oraz usuwania szkód wyrządzanych przez silnie wiejące wiatry.

Aktualnie jednostka OSP Borowe liczy 33 druhów. 31 członków czynnych, w tym 5 kobiet oraz 2 członków honorowych. Zwiększył się również stan wyszkolenia strażaków. Wśród członków czynnych jest 13 ratowników, którzy mogą brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

8 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem, podczas którego podsumowano działalność realizowaną przez strażaków w minionym roku. Zebranie otworzył Prezes Zarządu druh Marcin Cieślik, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności OSP. Obecni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i plan pracy na 2019 rok oraz udzielili absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.

Wśród zaproszonych gości, obecny był Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, druh Jan Babiarz z Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żaganiu oraz mł. bryg. inż. Krzysztof Sowa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, którzy wspólnie z sołtysem Borowego Wojciechem Kowalem złożyli podziękowania wszystkim druhom OSP za zaangażowanie, współpracę oraz za wszystkie działania realizowane na rzecz mieszkańców.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl