ZGKiM prowadzi inwentaryzację

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej prowadzi inwentaryzację nagrobków znajdujących się na cmentarzu komunalnym.

Rejestracja ma na celu określenie ilości wolnych miejsc przeznaczonych do pochówku zmarłych oraz oszacowanie przez ile lat jeszcze będzie możliwe chowanie zmarłych na obecnym cmentarzu.

Prowadzona jest również kontrola wszystkich zajętych miejsc pod względem uregulowania opłaty za grób. Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych grób może być użyty do ponownego pochówku,  jeżeli po okresie 20 lat jakakolwiek osoba nie zgłosi zastrzeżenia i nie uiści opłaty na następnych 20 lat.
Przepis ten nie dotyczy jednak chowania zwłok w grobach murowanych przewidzianych do chowania zwłok więcej niż jednej osoby, a także chowania urn.
Na nieopłaconych nagrobkach umieszczane są odpowiednie informacje. Prosimy zatem osoby uprawnione do dysponowania nagrobkiem o uregulowanie zaległości  u administratora cmentarza tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul. Żeromskiego 25 pok. nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00 ( tel. 68 377 44 22).
Józef Brzezicki 
Kierownik ZGKiM w Iłowej