Złóż wniosek o świadczenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej przypomina o możliwości składania wniosków o świadczenia Dobry start 300+ na wyprawkę szkolną oraz 500+ (na okres zasiłkowy 2019/2021). 

 

Wniosek o świadczenie Dobry start 300+ na wyprawkę szkolną należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r. Wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie, na każde dziecko do 20 roku życia (na dzieci niepełnosprawne do ukończenia przez nie 24 roku życia) uczące się w szkole, szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna lub portal Emp@tia)
  • osobiście pod adresem: Iłowa, ul. Kolejowa 7 (poniedziałek w godz. 7.00-10.00 oraz 13.00-16.00; wtorek– piątek w godz. 7.00 – 13.00).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać zarówno w przypadku:

  • kontynuacji pobierania świadczenia na dane dziecko,
  • ubiegania się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie jest pobierane świadczenie.

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy z wyrównaniem od lipca należy złożyć  wniosek do 30 września 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie skutkują przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że aby otrzymać świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 należy złożyć wnioski o ustalenie prawa do ww. świadczeń.

Wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.