Zmiana organizacji ruchu

Informujemy, że od poniedziałku (26.06.2017 r.) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na ulicy Pułaskiego w Iłowej.

Zmiana organizacji ruchu podyktowana jest rozpoczęciem realizacji projektu pod nazwą Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności.

Zygmunt Zarzeczny 
Referat Gospodarki Komunalnej