Termin odbioru odpadów

Zmiana terminu odbioru odpadów

W związku z Nowym Rokiem, nieczystości, których odbiór zaplanowany jest w poniedziałek 1 stycznia 2018 r. zostaną odebrane w środę 3 stycznia 2018 r.  

Uprzejmie prosimy o wystawienie w tym dniu pojemników z odpadami na pobocze drogi lub chodnika.

Wojciech Kaczmarski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej