Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy związanej ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją

 

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dla przedsiębiorców i firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych wraz z ulotką e-akta, dotyczącym zmian w okresie przechowywania akt pracowniczych.

Ulotka e-akta 

Informacje dla płatników 

Komunikat dla firm zewnętrznych