Znowu budujemy!

To będzie jedna z najmniejszych inwestycji drogowych w ostatnich latach w naszej gminie, jednak niezwykle ważna bowiem mieszkańcy czekają na nią od wielu lat. 

 

Mowa o przebudowie ulicy 1 Maja w Iłowej. W ramach zadania zmodernizowany zostanie odcinek od budynku nr 10 do skrzyżowania z Placem Wolności. Prace budowlane ruszą już w czerwcu. Nawierzchnia jezdni pokryta zostanie bazaltowym kamieniem naturalnym. Renowacji poddane zostaną także chodniki oraz odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Wartość inwestycji to 327 tys. 815 zł. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 122 tys. 971 zł z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Generalnym wykonawcą robót będzie firma Arman Roboty Ziemne sp.c. z Kadłubii.