Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247) w 2019 roku istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Zgodnie z  ww. ustawą, w przypadku posiadania dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP), należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku (składanego do Burmistrza Iłowej) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie DJP będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

INFORMACJA Z MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI