Zwycięzcy wyłonieni!

Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny realizowany w ramach projektu pt. „Iłowa i Janschwalde w obiektywie”. 

19 czerwca 2018 roku w galerii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej pojawiło się kilkadziesiąt osób,  by poznać wyniki konkursu fotograficznego realizowanego we współpracy partnerskich gmin Iłowa i Janschwalde. W spotkaniu, które było także pięknym zwieńczeniem wspólnego polsko-niemieckiego projektu wzięli udział uczestnicy konkursu, mieszkańcy dwóch gmin oraz zaproszeni goście m.in. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz Helmut Bodtke Burmistrz Janschwalde.

Konkurs trwał od 23 stycznia do 15 kwietnia 2018 roku i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W wyznaczonym czasie wpłynęły 32 zgłoszenia polskich i niemieckich uczestników.

Komisja konkursowa w składzie: Adam Żyworonek – fotograf, Maria Żarska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej oraz Gerd Rattei – fotograf, po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie regulaminu konkursowego, poddała artystycznej i merytorycznej ocenie zakwalifikowane fotografie i wyłoniła zwycięzców. Nagrody rzeczowe otrzymali:

I Nagrodę – Norbert Kubicke 

II Nagrodę – Jarosław Szczepaniak

III Nagrodę – Hans Muller 

Wyróżnienia otrzymali:

Rafał Ciupek

Jan Mazur 

Lucyna Stanisławska 

Zwieńczeniem konkursu było wydanie albumu prezentującego najciekawsze miejsca w Gminie Iłowa, jak i Janschwalde. Podczas spotkania uczestnicy mogli także po raz pierwszy obejrzeć wystawę nadesłanych do konkursu zdjęć, którą przygotowano w galerii GCKiS.

Konkurs realizowany był w ramach projektu pt. „Iłowa i Janschwalde w obiektywie” finansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A  Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Wystawę prac konkursowych można oglądać przez miesiąc w galerii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. W sierpniu br. eksponowane będą w gminie Janschwalde.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl