Życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty

W imieniu mieszkańców gminy składamy najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty (nauczycielom, wychowawcom i pedagogom) w Dniu Edukacji Narodowej.

 

Święto pracowników oświaty obchodzone jest 14 października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem polskiego szkolnictwa.

Z okazji tego wyjątkowego święta składamy wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pedagogom i pracownikom szkół i przedszkola życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.