O gminie


Sołectwa

Gmina Iłowa liczy 10 sołectw:

 • Borowe (427 mieszkańców), sołtys Marek Kulas
 • Czerna (395 mieszkańców), sołtys Franciszek Paczkowski
 • Czyżówek (185 mieszkańców), sołtys Alicja Jundt
 • Jankowa Żagańska (366 mieszkańców), sołtys Leokadia Ziaja
 • Klików (88 mieszkańców), sołtys Marek Kniaziuk
 • Konin Żagański (668 mieszkańców), sołtys Zdzisław Chodorski
 • Kowalice (48 mieszkańców), sołtys Zbigniew Bednarek
 • Szczepanów (210 mieszkańców), sołtys Anna Delikat
 • Wilkowisko (48 mieszkańców), sołtys Agata Parfianowicz
 • Żaganiec (96 mieszkańców), sołtys Ewelina Andrzejak

Fundusze Sołeckie na rok 2021

Sołectwo Borowe   zakup tłucznia na potrzeby równia poboczy dróg gminnych, zakup oznakowania  4 000,00
utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
utrzymanie terenów zielonych  – wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00
utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa  200,00
– rozbudowa oświetlenia drogowego  15 713,23
– konserwacja siłowni zewnętrznej 1 000,00
– wywóz nieczystości 1 500,00
– integracja mieszkańców, zakup materiałów 5 000,00
– zakup doposażenia do świetlicy  500,00
Fundusz sołecki 29 713,23
Sołectwo Czyżówek utrzymanie terenów zielonych- składki na ubezpieczenie społeczne 400,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów             i wyposażenia 300,00
– rozbudowa oświetlenia na placu przy świetlicy 6 000,00
– integracja mieszkańców, zakup materiałów 5 000,00
– doposażenie świetlicy, namiot 5 858,90
Fundusz sołecki 18 558,90
Sołectwo Czerna     – opracowanie projektów organizacji ruchu, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
  – zakup progów zwalniających 10 000,00
   – zakup usług pozostałych 1 000,00
utrzymanie terenów zielonych  – składki na ubezpieczenie społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych- wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00
  utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa 1 000,00
 – opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego 8 610,00
    – zakup nowych urządzeń przy boisku sportowym 3 631,81
Fundusz sołecki 28 241,81
Sołectwo Jankowa Żagańska utrzymanie terenów zielonych – składnki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych  – wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów             i wyposażenia 100,00
        – rozbudowa oświetlenia drogowego – montaz lampy solarnej 9 000,00
 – zakup i montaż wiaty  12 000,00
– montaż monitoringu  3 338,13
Fundusz sołecki 26 438,13
Sołectwo Klików   – wykup gruntu w sołectwie pod lokalizacje parkingu  11 400,00
– wywóz nieczystości stałych z terenu boiska  300,00
 utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenie społeczne 400,00
utrzymanie terenów zielonych- wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów             i wyposażenia 369,98
Fundusz sołecki 13 669,98
Sołectwo Konin Żagański          – zakup progów zwalniających, lustra i tłucznia 8 918,76
 – zakup usług pozostałych   5 803,00
– utrzymanie czystości w miejscach publicznych  4 898,33
 utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup ciągnika do koszenia trawy  12 500,00
– malowanie świetlicy, składki na ubezpieczenie społeczne 200,00
– malowanie świetlicy, wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00
– zakup doposażenia do świetlicy  2 500,00
 – zakup materiałów i wyposażenia sportowego 3 000,00
Fundusz sołecki 40 820,09
Sołectwo Kowalice – remont dróg gminnych i poboczy  11 913,77
Fundusz sołecki 11 913,77
Sołectwo Wilkowisko      – rozbudowa sieci oświetlenia  11 771,38
Fundusz sołecki 11 771,38
Sołectwo Szczepanów         – utrzymanie czystości w miejscach publicznych  1 500,00
utrzymanie terenów zielonych – skałdki na ubezpieczenia społeczne 200,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe  1 800,00
  utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów           i wyposażenia 200,00
    – rozbudowa oświetlenia drogowego  11 000,00
– integracja mieszkańców, skałdki na ubezpieczenie 200,00
        – integracja mieszkańców, wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00
– integracja mieszkańców, zakup materiałów 300,00
  – zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej 2 508,21
Fundusz sołecki 19 508,21
Sołectwo Żaganiec utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych  – zakup materiałów i wyposażenia 500,00
integracja mieszkańców, zakup materiałów 354,78
 integracja mieszkańców – zakup usług pozostałych 600,00
remont świetlicy wiejskiej  10 000,00
Fundusz sołecki 13 954,78

 

 

 

Gminy partnerskie

 

Gmina Iłowa podpisała umowy partnerskie z trzema gminami:

 • Rietschen (Niemcy) – od 23.07.1998
 • Jenschwalde (Niemcy) – od 23.06.2006
 • Blanzy (Francja) – od 24.05.2017

Iłowa nawiązała współpracę z gminą Rietschen w celu wymiany doświadczeń z zakresu: gospodarki komunalnej , kultury i sportu, współpracy ze strażą pożarną, szkołą podstawową, drużynami sportowymi, zespołami wokalnymi i orkiestrą dętą.

Dzięki współpracy partnerskiej zrealizowaliśmy projekt dot. budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i siecią wodociągową w Iłowej (Phare CBC 1999 , Nr PL 9913.2.4).

W 2002 roku w ramach projektu dot. partnerskich spotkań urzędników Rietschen i Iłowej (Fundusz Małych Projektów nr projektu 47/2000 ) dokonano przeglądu spraw gospodarczych i określono zakres pomocy i doradztwa partnera niemieckiego przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Iłowa.

Inne wspólne projekty zrealizowane we współpracy z gminą Rietschen:

 • Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej – etap I w ramach programu Interreg III A (2005 r)
 • Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej- etap IV w ramach programu Interreg III A (2006 r. )
 • Centrum Spotkań – w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Podpisany w 2006 roku akt partnerstwa Gmin Iłowa –  Jenschwalde formułował wspólne cele i założenia polityki równouprawnienia i wzajemności. Partnerzy zobowiązali się do wspierania i intensyfikowania stosunków w zakresie kulturalnym, gospodarczym, sportowym i turystycznym.


24 maja 2017 r. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz Zastępca Burmistrza francuskiej gminy Blanzy Jean Louis Savetier, podpisali umowę o współpracy gmin, której fundamentem będzie: wzajemny szacunek, poszanowanie i rozwój kultury polskiej i francuskiej oraz aktywna współpraca w zakresie m.in. turystyki, sportu oraz gospodarki. Współpraca obu gmin ma opierać się także na wymianie młodzieży oraz wspólnym pielęgnowaniu polskiej i francuskiej kultury.


 

ogrodnictwo, zdjęcie z góry

Miasto ogrodów

 

Pierwsze założenie ogrodowe zaistniało w Iłowej prawdopodobnie w 1626 r., po zakończeniu przebudowy pałacu podczas panowania rodu Schellendorfów. Ogrody założył także hrabia Fryderyk von Promnitz, w końcu drugiej połowy XVII wieku. Był to ogród ozdobny, a nie produkcyjny.

Prawdziwy wielkotowarowy zakład ogrodniczy zbudowali przemysłowcy Winklerowie. Na owe czasy było to ogrodnictwo nowoczesne. Szklarnie były zbudowane ze szkła profilowanego, miały sprawne ogrzewanie, mechaniczne otwieranie wietrzników w ścianach bocznych i w kalenicy dachu oraz takie same cieniowanie. Zakład miał własną kotłownię oraz specjalną piwnicę do przechowywania roślin wieloletnich. Warzyw w szklarniach było mniej. Wzdłuż murowanego płotu od strony wewnętrznej ogrodu zbudowano wąskie szklarnie o ścianach pionowych przesuwanych na metalowych prowadnicach. Uprawiano w nich winorośl, brzoskwinie, morele i być może inne jeszcze owoce ciepłolubne. W szklarniach produkowano kwiaty doniczkowe i cięte. Ulubionymi roślinami Winklerów były storczyki (orchidee) i dalie (georginie). Pod względem jakości nie miały one sobie równych prawdopodobnie na całym Śląsku. Zakład ten istniał przy dawnej ulicy im. Hansa Winklera, obecnej Borowskiej. Pozostało po nim murowane ogrodzenie.

Drugi, duży zakład ogrodniczy założył hrabia Fryderyk von Hochberg, na początku XX wieku (właścicielem Iłowej stał się 6 stycznia 1902 r.). Było ono usytuowane między ulicami im. Fritza Hochberga i Bahnhofstraße (obecnie są to ulice Ogrodowa i Kolejowa). Produkowano tu różnego rodzaju kwiaty oraz krzewy i drzewa ozdobne, potrzebne do dekoracji rozległej posiadłości, która tonęła w kwiatach. Hrabia szczególnie upodobał sobie rośliny ozdobne i był ich wielkim znawcą. Wystawy dalii rozpoczęto w Iłowej już w 1893 r. Szczególnego rozmachu, znaczenia i sławy miastu przyniosły te zorganizowane w latach 30-tych XX wieku. Wystawę zwiedziło ponad 35 tysięcy osób. Gościli tu ogrodnicy niemal z całej Europy, bowiem iłowska szkoła „hodowli” i uprawy była szeroko znana. Ostatnia wystawa odbyła się na przełomie sierpnia i września 1939 r. Pokazano wówczas 1000 odmian dalii reprezentowanych przez trzydzieści tysięcy roślin. Nic dziwnego, że Iłowę nazywano „Miastem dalii”.

W 2004 r. inż. Eugeniusz Pudełek założył w Iłowej dużą szkółkę krzewów ozdobnych, z przewagą różaneczników. Firma dynamicznie się rozwija i podtrzymuje dawne, chlubne tradycje ogrodnicze miasta.

stara pocztówka ze zdjęciem pałacu

Historia

 

Iłowa powstała w X wieku, jako osada leśna, na rozstajach szlaków handlowych prowadzących z Żagania do Zgorzelca i z Legnicy do Gubina. W roku 1000 przez okolicę Iłowej przechodził orszak cesarza niemieckiego Ottona III, zdążający na spotkanie z Bolesławem Chrobrym, by połączyć się i wspólnie udać na Zjazd Gnieźnieński. Za czasów panowania Piastów Śląskich miasto nie odgrywało większej roli politycznej. Natomiast w roku 1241, mieszkańcy brali udział w bitwie z Tatarami pod Legnicą.

W okresie rozbicia dzielnicowego Iłowa przeszła pod panowanie czeskie. W roku 1567, ówczesny właściciel, Baltazar Kotowicz, sprzedał miasto i okoliczne lasy, radcy czeskiemu Krzysztofowi von Schellendorf. W roku 1679 Iłowa uzyskała prawa miejskie i z tego okresu pochodzi aktualny herb miasta. Wszystkie elementy herbu wywodzą się z rodowego herbu Promnitzów, gdyż hrabia Baltazar von Promnitz z Żar, wykupił Iłowę i spowodował rozkwit miasta.

Pałac w Iłowej zbudowano w 1626 roku. Najpierw była to renesansowa, czterokondygnacyjna budowla z wieżą, którą rozbudowano o barokowe dwukondygnacyjne skrzydło. Obecnie służy mieszkańcom jako siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

W 1902 roku, właścicielem miasta został Friedrich von Hochberg. Przyczynił się do modernizacji pałacu i założenia parku w stylu angielskim, francuskim i japońskim. Do dzisiaj rosną tutaj liczne okazy wielowiekowych drzew, krzewów ozdobnych i rododendronów. Zachował się układ ścieżek, zatoka i wyspy. Hrabia był wielkim miłośnikiem psów różnych ras. Dla nich wybudował tor wyścigowy oraz założył cmentarz z licznymi epitafiami.

W 1939 roku w Iłowej odbyła się wystawa dalii. Oprócz tysiąca odmian kwiatów, zaprezentowano osiągnięcia ogrodnictwa jak i uprawy winorośli, brzoskwiń oraz innych owoców i warzyw.

Po zajęciu miasta pod koniec lutego 1945 roku, radzieckie władze wojskowe oddały władze administracyjną w ręce polskie. Z braku ludności wynikającego z działań wojennych Iłowa zaszeregowana została do miana wsi. Pierwszym polskim wójtem w Iłowej był Stefan Urbański, były robotnik przymusowy wracający z Niemiec. Po zakończeniu wojny do Iłowej przyłączona została wieś Saatz (obecna część Iłowej – Żaków) oraz wschodnia część wsi Charlottenhof (obecnie część miasta nosząca nazwę Karolinów). W latach 1946-1952 Iłowa znajdowała się na obszarze ówczesnego województwa wrocławskiego. Następnie od 1 lipca 1952, wraz z utworzeniem nowego województwa zielonogórskiego weszła w jego skład. W 1962 roku Iłowej przywrócono prawa miejskie i stała się ona 37. miastem województwa, do którego należała aż do podziału administracyjnego kraju z roku 1999, który wyłonił województwo lubuskie.

rynek miasta z lotu ptaka

Położenie

Iłowa położona jest w zachodniej części powiatu żagańskiego. Gminę zamieszkuje 6,5 tys. mieszkańców. Geograficznie gmina należy do Niziny Śląskiej, znajduje się wśród Borów Dolnośląskich, nad dopływami Bobru: Czerną Mała i Czerną Wielką.

Większymi miastami leżącymi w okolicy są odległy o 15 km Żagań oraz oddalona o ok. 60 km Zielona Góra.

Bardzo dobrą dostępność komunikacyjną zapewnia przebiegająca przez teren gminy autostrada A-18 oraz trasa kolejowa Zielona Góra – Żary – Węgliniec – Lubań.

Mieszkańcy

Gmina Iłowa zajmuje powierzchnię 153 km². Zamieszkuje ją 6545 mieszkańców. W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw: Borowe zamieszkałe przez 427 mieszkańców, Czerna – 395 mieszkańców, Czyżówek – 185 mieszkańców, Jankowa Żagańska – 366 mieszkańców, Klików – 88 mieszkańców, Konin Żagański – 668 mieszkańców, Kowalice – 48 mieszkańców, Szczepanów – 210 mieszkańców, Wilkowisko – 48 mieszkańców oraz Żaganiec – 96 mieszkańców.

Największe skupiska mieszkańców w Gminie Iłowa to osiedla mieszkaniowe: przy ul. Bolesława Chrobrego od nr 2 do nr 22, przy ul. Borowskiej od nr 3 do nr 12, przy ul. Hutniczej od nr 1 do nr 3A, przy ul. Ogrodowej do nr 16B do nr 16J, przy ul. Traugutta od nr 23 do nr 26C, przy ul. Nadrzecznej nr 11, 12, 45, osiedle Czyżówek od nr 55 do nr 87.

Stan na dzień: 14.05.2020 r.