Pieski do adopcji

Zasady postępowania ze zwierzętami określa ustawa 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz. 856), a główne motto, które powinno towarzyszyć nam każdego dnia określone zostało w art. 1 ust. 1 ustawy, które brzmi: Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.


Zasady postępowania ze zwierzętami

Benek – czekoladowy, niezależny, 7 lat, łagodny, do obejścia.

Czaki – pies 7 – 8 lat, mały, przyjazny, pieszczoch, do domu, spokojny, grzeczny, nauczony czystości.

Dyzio (biały z rudą głową) – pies 7 lat, indywidualista, niezależny, czysty.


Dropsik – pies 4 lata, żywy, energiczny, łagodny, grzeczny, nadaje się do obejścia, dobrze stróżuje.


Pimpuś – pies 7 lat, spokojny, łagodny, nadaje się do domu/mieszkania, nie niszczy, nauczony czystości, nie brudzi.