Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

26 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na realizację zadania pn. Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem.

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:  Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu do obiektu użyteczności publicznej Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Iłowej  mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Batorego na odcinku 156,6 m, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie na modernizację ul. Batorego w Iłowej polegającą na przebudowie nawierzchni drogi – 156 m (nowa asfaltowa) wraz z chodnikami (polbruk) i odwodnieniem, wymiana krawężników, wymiana kanalizacji odwodnieniowej.

Szacowania kwota inwestycji to 322 tys. 123 zł. Kwota dofinansowania to 204 tys. 967 zł. 

Więcej o projekcie:

Trzy razy TAK!

Ulica Batorego do odnowy