Polecenie współpracy

Pismo Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast