Porozumienie A18

Burmistrzowie miast i gmin zlokalizowanych w pobliżu drogi A-18 podpisali dziś (26 stycznia br.) w Iłowej list intencyjny w sprawie remontu południowej nitki autostrady.

W spotkaniu zorganizowanym w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej udział wzięli:

Starosta Żagański Henryk Janowicz oraz Starosta Żarski Janusz Dudojć, Burmistrz Żagania Daniel Marchewka , Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, Burmistrz Gozdnicy Krzysztof Jarosz, Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, Wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski, Wójt Gminy Przewóz Ryszard Klisowski, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk.

W piśmie skierowanym m.in. do Premier Beaty Szydło, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad włodarze apelują o ponowną analizę i zmianę w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, uwzględniającą pilną realizację modernizacji drogi krajowej „A18 Olszyna – Golnice” leżącej na terenie Województwa Lubuskiego i Województwa Dolnośląskiego.

– Remont jest kwestią niezwykle istotną zarówno dla województwa lubuskiego jak i dolnośląskiego. A18 stanowi jeden z głównych szlaków o znaczeniu przemysłowym, turystycznym i promocyjnym. Inwestycja ta stworzy także możliwości rozwoju gospodarczego przygranicznych części obu regionów. – mówił podczas spotkania wójt Wojciech Olszewski.

Sygnatariusze “Porozumienia A18”  wyrazili nadzieję, iż wspólne zaangażowanie w remont „autostrady” wywrze pozytywny skutek, czego efektem będzie zmodernizowana droga łącząca Polskę z Zachodem.

– Nasze działania koncentrujemy na wspólnych poszukiwaniach rozwiązań tworzących dogodny klimat dla rozwoju i prowadzenia biznesu w regionie. Jednym z tych działań jest konieczność modernizacji drogi krajowej A18 Olszyna – Golnice. – mówił P. Lichtański.

– Droga ta stanowi najszybsze połączenie transportowe południowej części województwa lubuskiego z Dreznem, Berlinem, północną częścią Niemiec oraz ze stolicą Dolnego Śląska. Wywiera także poważny wpływ na rozwój gospodarczy i turystyczny naszych regionów. – mówili zgodnie zebrani.

W spotkaniu uczestniczył także asystent Posła na Sejm Jerzego Materny, który zapewnił zgromadzonych, że poprawa stanu drogi A18 jest dla posła istotną sprawą.

Dyskusji włodarzy przysłuchiwały się lokalne media, Radio Zachód oraz TVP Gorzów Wlkp.

Poniżej audycja poświęcona dzisiejszemu spotkaniu.

List intencyjny

Porozumienie A18

Radio Zachód

TVP Gorzów Wlkp.

Urząd Miasta Żagań 

Powiat Żarski 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl