Uczniowie dla A18

– Remont drogi krajowej A18 w pobliżu Iłowej, to wspólna sprawa. W przyszłości chcemy tutaj żyć i pracować, aby było to możliwe konieczna jest modernizacja autostrady – mówi młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.

Uczniowie aktywnie włączyli się w sprawę remontu drogi krajowej A18.

23 marca 2016 r. adresowali kartki pocztowe ukazujące stan nawierzchni drogi w roku 1966 oraz 2016. Pocztówki tafią do 460 posłów i 100 senatorów.

– Mamy nadzieję, że zwrócimy uwagę na potrzebę pilnego remontu południowej nitki „autostrady”. Uczniowie zadeklarowali chęć udziału w akcji poparcia modernizacji A18, za co im bardzo serdecznie dziękuję – mówi Burmistrz Paweł Lichtański – Dziękuję również Panu Janowi Jedynakowi za udostępnienie pocztówki z 1966 roku.

– Obecny stan drogi stwarza niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, wpływa także negatywnie na wizerunek kraju i regionu. Nie sprzyja także inwestycjom w iłowskiej strefie ekonomicznej – dodają.

Kartki pocztowe ze zdjęciem A18 są kolejnym, po podpisaniu Porozumienia A18 i spotkaniach Burmistrza Pawła Lichtańskiego z parlamentarzystami, krokiem w drodze do odbudowy, tak istotnej dla rozwoju gminy, trasy.

POCZTÓWKA A18

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl