W sprawie zmiany w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Odpowiedź na interpelacje w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

PISMO

KORESPONDENCJA