Środowisko i gospodarka odpadami / Wywóz odpadów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi on-line


Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet.

 

Czego potrzebujesz?

Konta na platformie ePUAP i Profilu zaufanego.
Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego.
Profil zaufany założysz za pomocą internetowego konta bankowego.

Jak złożyć deklarację przez ePUAP?

Krok 1. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw
Krok 2. Wybierz zakładkę OCHRONA ŚRODOWISKA
Krok 3. Wybierz sprawę: „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi
K
rok 4. Wybierz swój urząd, w którym chcesz złożyć deklarację
Krok 5. Kliknij ZAŁATW SPRAWĘ i zaloguj się przez Profil Zaufany
Krok 6. Wypełnij deklarację
Krok 7. Kliknij PODPISZ i wybierz podpisz podpisem zaufanym, a następnie kliknij WYŚLIJ.

Dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia deklaracji.

Wróć do kategorii: Wywóz odpadów