Narodziny dziecka / Imię i nazwisko dziecka

Nadanie dziecku nazwiska męża matki


Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iłowej.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Rodzic małoletniego dziecka, który zmienił nazwisko poprzez zawarcie związku małżeńskiego.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli akt małżeństwa matki i akt urodzenia dziecka znajduje się w USC w Iłowej lub został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego oświadczenie zostanie przyjęte od razu. Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w innym usc, wniosek o przyjęcie oświadczenia zostanie załatwiony do 14 dni.

 

DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek
  • zgoda męża matki na nadanie dziecku jego nazwiska
  • jeżeli zmiana dotyczy małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, wymagana jest również jego zgoda na piśmie
  • dokumenty tożsamości

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 z późniejszymi zmianami).

 

UWAGA

Nadanie nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, lub nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Wróć do kategorii: Imię i nazwisko dziecka