Dowód osobisty i dane osobowe / Dowód osobisty

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego


Zgubiłeś swój dowód osobisty lub ktoś Ci go ukradł? A może dokument został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w naszym urzędzie.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7
tel. 68 368 14 10

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  • do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z późn.zm).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020r. poz. 31).

UWAGA

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego. Zobacz jak to zrobić.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wróć do kategorii: Dowód osobisty