Narodziny dziecka / Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa dziecka


Przeczytaj, jak wygląda procedura uznania ojcostwa dziecka i w jakich przypadkach może to nastąpić.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

 

DOKUMENTY

Dokument stwierdzający tożsamość

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna

Za odpis skrócony – 22 zł

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 72 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

 

 

UWAGA

 • Można uznać ojcostwo dziecka, jeśli nie pochodzi ono z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo.
 • do skuteczności uznania konieczne jest, aby matka dziecka potwierdziła, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 • można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
 • osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.
 • uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
 • jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest  także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa

 

Zgodnie z art.62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego / ustawa z 25.02.1964r, Dz.U. 2020 r., , poz.1359 z późn. zm.

 • jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się,że pochodzi ono od męża matki.
  Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
 • jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. Domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża
 • domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenia ojcostwa.
Wróć do kategorii: Uznanie ojcostwa