Odpisy i zaświadczenia / Wszystkie odpisy i zaświadczenia

Zaświadczenie o stanie cywilnym


Zaświadczenie o stanie cywilnym otrzymasz w naszym urzędzie niezwłocznie.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:   7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenie, to staw się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iłowej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

 

DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • dowód osobisty.

 

OPŁATY

opłata skarbowa – 38 zł.

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Art. 44  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.).

 

Wróć do kategorii: Wszystkie odpisy i zaświadczenia