Załatw sprawę / Narodziny dziecka

Akt urodzenia dziecka


Rejestracja narodzin noworodka pochodzącego z małżeństwa

Jesteście małżeństwem i wasze dziecko urodziło się w naszej gminie? Przyjdźcie do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej zgłosić urodzenie dziecka. Kierownik urzędu sporządzi akt urodzenia, przekaże numer PESEL i zamelduje dziecko.

czytaj więcej Rejestracja narodzin noworodka pochodzącego z małżeństwa

Rejestracja narodzin noworodka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim

Jeżeli dziecko urodziło się w naszej gminie, to zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej. Kierownik urzędu sporządzi akt urodzenia, przekaże numer PESEL i zamelduje dziecko.

czytaj więcej Rejestracja narodzin noworodka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim