Załatw sprawę / Środowisko i gospodarka odpadami

Decyzja środowiskowa


Decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

czytaj więcej Decyzja środowiskowa