Załatw sprawę / Meldunek

Zameldowanie na pobyt czasowy


Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela polskiego

Jeśli mieszkasz w naszej gminie dłużej niż 3 miesiące, ale masz inny adres zameldowania i nie chcesz go zmieniać, to zamelduj się u nas na pobyt czasowy.

czytaj więcej Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela polskiego

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i przebywasz w Gminie Iłowa dłużej niż 14 dni, lecz planujesz powrót do kraju, w którym mieszkasz na stałe, musisz się zameldować na pobyt czasowy. Wypełnij odpowiedni formularz i złóż go osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

czytaj więcej Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca