Załatw sprawę / Meldunek

Zameldowanie na pobyt stały


Zameldowanie na pobyt stały obywatela polskiego

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe na terenie naszej gminy, to jesteś zobowiązany do zameldowania się. Wypełnij odpowiedni formularz i złóż go osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

czytaj więcej Zameldowanie na pobyt stały obywatela polskiego

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca

Jeżeli jesteś cudziemcem i przebywasz na termenie naszej gminy dłużej niż 14 dni, to musisz się zameldować.  Wypełnij odpowiedni formularz i złóż go osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłowej.czytaj więcej Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca