Plac Wolności jak nowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

29 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”.

Burmistrz Paweł Lichtański, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ewy Pasternak-Jerz, podpisał umowę z właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Steinbudex-J.M.” , Jerzym Majorkiem. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami (częściowa przebudowa kostki bazaltowej na granitową), przebudowa chodników (kostka granitowa i płyty granitowe wewnątrz chodników, wymiana krawężników) oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego i częściowa wymiana kanalizacji deszczowej.

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą za cenę 1 mln 306 tys. 806 zł. Prace remontowe rozpoczną się w pierwszej połowie lipca. Zakończenie robót ustalono na dzień 30 listopada 2017 r.

– Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 620 tys. 232 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichmówi Burmistrz Paweł Lichtański.- W lipcu rozpoczynamy trzy ważne inwestycje. Wyremontujemy Plac Wolności oraz ulice Batorego i Pułaskiego. Jestem przekonany, że realizacja tych zadań w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, wizerunku i funkcjonalności centrum miasta – dodaje P. Lichtański.