Trzy razy TAK!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dzięki inwestycjom drogowym, w tym i w przyszłym roku Iłowa stanie się prawdziwym placem budowy.
Trzy wnioski, które gmina złożyła do PROW (na modernizację ulic Batorego, placu Wolności oraz Pułaskiego w Iłowej) zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania.

17 maja 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Iłowa otrzyma dofinansowanie na:
1. Modernizację ul. Pułaskiego w Iłowej – przebudowę nawierzchni (nowa asfaltowa – 435 m), przebudowę chodników wraz z chodnikami na terenie zieleni (polbruk), wymianę krawężników, wydzielenie miejsc parkingowych dla autobusów przy Szkole Podstawowej, ‚mała architektura’ (nowe ławki 36 szt., kosze na nieczystości), wymianę kanalizacji odwodnieniowej.

Szacowania kwota inwestycji to 1 mln 058 tys. zł. Kwota dofinansowania to 491 tys. 837 zł. 

2. Modernizację ul. Batorego w Iłowej polegającą na przebudowie nawierzchni drogi -156 m (nowa asfaltowa) wraz z chodnikami (polbruk) i odwodnieniem, wymiana krawężników, wymiana kanalizacji odwodnieniowej.

Szacowania kwota inwestycji to 322 tys. 123 zł. Kwota dofinansowania to 204 tys. 967 zł. 
3. Modernizację Placu Wolności w Iłowej polegającą na przebudowie nawierzchni drogi – 281 m wraz z chodnikami (przebudowa kostki bazaltowej na granitową, przebudowa chodników (kostka granitowa i płyty granitowe wewnątrz chodników, wymiana krawężników),  wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, wymiana kanalizacji deszczowej.

Szacowana kwota inwestycji to 1 mln 167 tys. zł. Kwota dofinansowania to 620 tys. 232 zł.
– Dzięki inwestycjom drogowym, w tym i w przyszłym roku Iłowa stanie się prawdziwym placem budowy. To kolejne dofinansowanie na remonty dróg w naszej gminie. Złożyliśmy trzy wnioski i na wszystkie trzy otrzymaliśmy dofinansowanie. – mówi burmistrz Paweł Lichtański. – Ze względu na rozpoczęte w tym roku remonty dróg w Iłowej oraz obciążenia budżetu z tym związane, wszystkie trzy dofinansowane inwestycje będą realizowane w roku 2017.  – informuje burmistrz.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji w Gminie Iłowa zaplanowano na 25 maja 2016 roku.

Mapa zbiorcza z zakresem inwestycji