Porozmawiajmy o rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym w ramach projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2016-2022”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (16 stycznia br.) o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. Zachęcamy do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji. Będzie to dobra okazja do podzielenia się swoimi pomysłami dotyczącymi działań rewitalizacyjnych tj. planowanych zmian w Gminie Iłowa. Spotkanie pozwoli także na wspólne wypracowanie oczekiwanych projektów rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysu obszarów zdegradowanych. Działania rewitalizacyjne obejmują te obszary gminy, w których zidentyfikowano najwięcej problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, środowiskowych i technicznych, a co za tym idzie, występuje najwięcej potrzeb rewitalizacyjnych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Małgorzata Ślebioda 
m.slebioda@ilowa.pl