Rewitalizacja w Gminie Iłowa

Gmina Iłowa otrzyma dotację celową na projekt pt. Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa.

 

14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji celowej na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

– Program rewitalizacji to wieloletnia koncepcja działań zmierzających do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Przyczynia się także do dynamicznego rozwoju miasta.– informuje burmistrz Paweł Lichtański. Dodając, że dokument ten zwiększa szanse na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na kolejne lata.

-Pozyskanie dofinansowania w wysokości  90% kosztów zadania jest naszym sukcesem – mówi Burmistrz.

Całkowita wartość projektu zgłoszonego przez Gminę Iłowa to 79 tys. 600 zł. Wnioskowana kwota dotacji to 71 tys. 640 zł. Zadeklarowany wkład własny gminy to 7 tys. 960 zł. 

Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 51 wniosków o przyznanie dotacji. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zarekomendowanych zostało 38 wniosków złożonych przez lubuskie gminy. Warto podkreślić, że wniosek naszej Gminy został wysoko oceniony i sklasyfikowany na 11 pozycji w rankingu.

Kwota ogółem przeznaczona na dotacje dla gmin, wynosi blisko 2 mln 295 tys. zł.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, na które przyznano dotację.

Lista projektów rekomendowanych do otrzymania dotacji celowej

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl