Zakończenie przebudowy infrastruktury drogowej

Jak wszystkim wiadomo na terenie naszej gminy trwały prace remontowe w ramach projektu pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa.

22 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego prac.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz samorządu gminy Iłowa. Całkowita długość przebudowanych dróg wyniosła ponad 1,6 km i objęła ulice Żeromskiego, Drzymały, Konopnickiej, 1 Maja i Młyńską. – Realizacja tak dużego zadania sprawiała pewne utrudnienia w ruchu, w końcu jednak cierpliwość mieszkańców  została  nagrodzona. Przebudowa planowanych odcinków ulic podniosła komfort poruszania się pieszych oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym – powiedział burmistrz Paweł Lichtański.

Całkowite koszty przebudowy infrastruktury drogowej wyniosły prawie 1,8 mln zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wys. 50 %.