Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 27 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej

z działań podejmowanych

w okresie

od 27 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.