Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 28.12.2017 r. do dnia 24.01.2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie
od dnia 28.12.2017 r. do dnia 24.01.2018 r.