Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 24.01.2018  r. do dnia 21.02.2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie

od dnia 24.01.2018  r. do dnia 21.02.2018 r.