Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 5 czerwca do 27 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej

z działań podejmowanych

w okresie

od 5 czerwca do 27 czerwca 2018 r.